Screening för bröstcancer med mammografi

Screening för bröstcancer med mammografi

  • Vilka är de gynnsamma och skadliga effekterna med att delta i screeningprogram för bröstcancer?
  • Hur många har nytta av och hur många tar skada av hälsokontrollerna?
  • Vad har den medicinska forskningen att rapportera?

Sammanfattning

När vi år 2008 publicerade denna folder för första gången var sammanfattningen följande:

"Det kan vara klokt att delta i screening för bröstcancer, men det kan också vara klokt att avstå från det. Det beror på, att screening har både gynnsamma och skadliga effekter.

För att kunna fatta rätt beslut måste varje kvinna veta, vad som talar för, och vad som talar emot screening för bröstcancer.

Om man undersöker 2000 kvinnor med mammografi regelbundet i 10 år, kommer en av dem att ha nytta av mammografin, eftersom hon kommer att undgå att dö av bröstcancer.

Samtidigt kommer 10 friska kvinnor av de 2000 deltagarna p.g.a. mammografin att få diagnosen bröstcancer och bli behandlade i onödan. Dessa kvinnor får genomgå operation med delvis eller helt borttagande av bröstet, de kommer ofta att få strålbehandling, och i några fall cellgiftsbehandling.

Dessutom kommer 200 av de friska kvinnorna att få uppleva falskt alarm. Den känslomässiga belastningen, som ett falskt alarm ger, kan vara tung att bära."

Dessa sifferuppgifter är hämtade från slumpmässigt gjorda prövningar av hälsokontroller med mammografi. Sedan prövningarna genomfördes har bröstcancerbehandlingar förbättrats betydligt. Studier på senare tid tyder på att hälsokontroller med mammografi i nuläget inte längre är en effektiv metod för att minska risken att dö av bröstcancer.

Hälsokontrollerna skapar bröstcancerpatienter av friska kvinnor som aldrig skulle ha utvecklat några symtom på bröstcancer. Att behandla dessa friska kvinnor ökar risken för att de ska dö av exempelvis hjärtsjukdom eller cancer.

Det tycks därför inte längre vara meningsfullt att genomgå hälsokontroller för bröstcancer. Genom att avstå från undersökningen kommer kvinnor faktiskt att minska sin risk för att få en bröstcancerdiagnos. Men trots detta önskar en del kvinnor fortfarande delta i hälsokontrollen.