Databaser i Cochrane-biblioteket

Den vigtigste database er The Cochrane Database of Systematic Reviews.

Denne database indeholder Cochrane-oversigterne. Oversigterne kan være ganske lange, men der er et videnskabeligt resumé i starten af dem (’abstract’) og et endnu kortere resumé for lægfolk (’plain language summary’).

Ud over de færdige oversigtsartikler indeholder databasen også den fulde tekst til de forskningsprotokoller, som beskriver baggrunden og metoderne for kommende oversigter (’protocols’). Disse erstattes af den fulde oversigt, når denne er færdig.

The Cochrane Central Register of Controlled Trials

Denne database indeholder referencer til artikler om kontrollerede kliniske forsøg. Sådanne forsøg sammenligner forløbet af en forsøgsbehandling hos en gruppe patienter med forløbet af en kontrolbehandling hos en anden gruppe lignende patienter. I reglen er patienterne fordelt på de to grupper efter et lodtrækningsprincip. Resultaterne fra disse randomiserede kliniske forsøg (også kaldet lodtrækningsforsøg) er langt de mest pålidelige til at vurdere effekten af en behandling, fordi lodtrækningen sikrer, at grupperne er sammenlignelige.

Mange af referencerne til forsøgene stammer fra søgninger i andre medicinske databaser, fx MEDLINE og EMBASE, mens andre referencer er fundet af medlemmer af Cochrane-samarbejdet ved en systematisk gennemlæsning af videnskabelige tidsskrifter.

Flertallet af referencerne indeholder et resumé (’abstract’). Den fulde tekst kan næsten altid skaffes fra et universitetsbibliotek.

Cochrane Clinical Answers

Består af kortfattede spørgsmål og evidensbaserede svar samt data fra den Cochrane-oversigt, som anses for at være den mest relevante for sundhedspersonale, der er målgruppen. Evidensen vises i et brugervenligt tabelformat, der indeholder beskrivelse af data og link til grafik.

Special Collections

Indeholder udvalgte oversigtsartikler og andre eksterne kilder, der dokumenterer evidens på et særligt sundhedsområde.

Systematic Reviews from Epistemonikos

Indeholder systematiske oversigter om kliniske spørgsmål. Epistemonikos søger systematisk i PubMed og andre databaser efter relevante systematiske oversigter og oversigter om behandling, diagnose, prognose, skade og ætiologi (læren om sygdommenes årsager).