Cochrane i vores region

Udover Cochrane Danmark i Odense, er der et regionalt netværk af associerede centre, metode- og reviewgrupper og et Cochrane-felt. Vores funktion er at støtte Cochrane aktiviteter og frivillige/bidragsydere i de lande, som hører under Cochrane Danmark. Der er p.t. fire associerede centre, syv metode- og reviewgrupper og et felt i vores region.

Associerede Cochrane Centre

Nordiske metode og reviewgrupper

Cochrane-felt