Virker din behandling?

Virker din behandling?

Den internationale bog 'Testing Treatments' (på dansk med titlen 'Virker din behandling?) sætter fokus på grundlaget for de vigtige beslutninger om behandling – og hele tiden med patienternes behov for øje. Testing Treatments er i dag oversat til 20 forskellige sprog.

Virker din behandling?

Hvad handler bogen om?

Hvordan ved vi, om en bestemt behandling virker? Hvor pålidelig er evidensen? Hvad er en fair test? Hvad er systematiske oversigter? Og hvordan sikrer vi, at forskning i behandlinger imødekommer patienternes behov bedst muligt? Dette er blot nogle få af de spørgsmål, som "Virker din Behandling?" tager fat på.

Virker din behandling? henvender sig til patienter, pårørende, studerende, journalister, beslutningstagere, forskere og sundhedspersonale. Den er også til dem, der gerne vil have en overskuelig indføring i, hvordan man kan lave bedre forskning med udgangspunkt i patienternes behov og med optimal brug af ressourcer.

Virker din behandling? har mange eksempler, lige fra historiens tidlige forsøg til både god og dårlig forskning i nutiden, videnskabelig evidens, interessekonflikter og patientinddragelse og er en guide til at finde og vurdere den mest pålidelige viden om behandlinger - uanset om man giver eller får dem. Bogen giver også et indblik i lægernes og den sundhedsvidenskabelige forsknings verden. Mange andre hensyn er bestemmende for, hvilke behandlinger der udvikles, godkendes og anvendes, end lige netop det vigtigste: hensynet til patienten. Heldigvis sker der positive ændringer i disse år, som for eksempel øget fokus på videnskabelig evidens, fravær af interessekonflikter og øget patientinddragelse.

Forfatterne til bogen er kapaciteter inden for evidensbaseret medicin, som alle har bidraget til den positive udvikling.

Du kan læse bogen gratis her og den kan købes som papirbog hos forlaget Karakter. Alt overskud fra bogsalget vil gå til velgørenhed.