Sådan søger man i Cochrane-biblioteket

Søgevejledningen forudsætter, at man ved, hvilke databaser, der findes i Cochrane-biblioteket, og hvordan biblioteket generelt er bygget op.

Disse informationer findes i Hvad indeholder Cochrane-biblioteket?.

Simpel søgning

Man kan foretage en simpel søgning på forsiden af Cochrane-biblioteket.

En simpel søgning gennemføres ved at skrive et ord i søgefeltet og klikke på søgeikonet. Søgningen foregår automatisk i alle bibliotekets databaser.

Dokumenterne i alle databaserne er på engelsk, derfor skal søgeordet være på engelsk. Det er en god idé at bruge en dansk-engelsk ordbog, når man vil finde frem til et relevant engelsk søgeord.

Uanset om man skriver et søgeord med store eller små bogstaver fx 'LIVER' eller 'liver' eller blander store og små bogstaver fx 'Liver', vil man opnår de samme søgeresultater.

Hvis man fx leder efter oplysninger om effekten af hostemidler, kan man skrive 'cough' (anførselstegnene skal ikke skrives med) og klikke på søgeikonet.

I forbindelse med en søgning ændrer skærmbilledet sig. Når man kommer ind på den nye side, vil der øverst på siden være et link til Cochrane Library. Når man klikker på dette link, kommer man altid tilbage til forsiden af Cochrane-biblioteket.

Alle søgninger foregår nu et samlet sted, og her vises de dokumenter, der er resultatet af søgningen.

Listen over Cochrane-oversigter angiver titel, forfatternavn og udgivelsesår. Herudover angives bl.a., om oversigten er nyudgivet (New search), og om der er væsentlige ændringer i konklusionen (Conclusions changed).

Lige over de viste oversigtsartikler findes en rullemenu ud for 'Order by', her kan man fx sortere efter relevans ("Relevancy"), alfabetisk efter titlen ('Title A-Z' eller 'Title Z-A') eller efter udgivelsesår ('Publish Date - New to Old' eller 'Publish Date - Old to New').

Over listen med oversigtsartikler vises de forskellige databaser og resultatet af den aktuelle søgning. Under hver database er der anført det antal dokumenter, hvori ordet 'cough' forekommer. Søgefunktionen vil automatisk først vise en liste over Cochrane-oversigter fra Cochrane-bibliotekets hoveddatabase: The Cochrane Database of Systematic Reviews. Hvis man fx kun ønsker at se de planlagte oversigter, kan man klikke på "Protocols'.  Ønsker man at se resultaterne fra en af de andre databaser, klikker man på den pågældende database. Er man fx interesseret i at søge efter randomiserede forsøg i 'The Cochrane Central Register of Controlled Trials', klikker man på 'Trials', og en ny liste vil blive vist på skærmen. Listen vil nu vise referencer til randomiserede forsøg, hvor ordet 'cough' optræder, fx i titel eller i resumé (abstract).

Bliver man i tvivl om, hvilken database resultaterne stammer fra, er dette angivet på en linje lige under bjælken med søgefunktioner øverst i skærmen.

En så simpel søgning finder ofte for mange artikler. Man kan undgå for mange artikler ved at begrænse sin søgning til titlen. Titler på Cochrane-oversigter er altid bygget op som en 'behandling' for en 'sygdom'. Man kan derfor målrette sin søgning ved at skrive 'cough' i søgefeltet ved siden af 'Record Title'.

Herved finder man let en oversigt over effekten af hostestillende midler. Ved at klikke på titlen ses oversigtens fulde tekst. Det kan være praktisk at printe teksten ud, og dette gøres bedst ved at klikke på 'Print' og vælge de ønskede sektioner af oversigten (eller 'View PDF' og vælge format, fx 'Standard'). Vær opmærksom på, at nogle Cochrane-oversigter kan være ganske lange.

Man kan også filtrere sin søgning i venstre side ud fra dato (Date), opdateringsstatus (Update status), status (Status), sprog (Language), type (Type) og emne (Topics).

Hvis den simple søgning ikke giver det ønskede resultat, kan man prøve en udvidet søgning.

Udvidet søgning

I øverste højre hjørne På Cochrane-bibliotekets startside kan man under søgefeltet, hvor man foretager den simple søgning, klikke direkte på linket 'Advanced Search'. Gør man dette, ændrer skærmbilledet sig.

Alle søgninger foregår et samlet sted og udgøres af de fire nedenstående faneblade øverst på siden:

'Search', 'Search Manager', 'Medical Terms (MeSH)' og 'PICO search BETA '

'Search'

Her kan man foretage simple og avancerede søgninger.

Indtast søgeord og afgræns evt. søgningen ved at vælge et felt i rullemenuen til venstre i søgefeltet. Man kan fx vælge at søge i titel, resumé og indeksord (Title Abstract Keyword) eller afgrænse søgningen til ord, som findes i følgende dele af dokumentet:

 • Titel, resumé, indeksord (Title, Abstract, Keywords). Her er det muligt at søge efter ord i både titel, resumé og indeksord.
 • Titel (Record Title). Alle dokumenter har en titel eller overskrift, som meget kort angiver emnet for undersøgelsen.
 • Resumé (Abstract). Mange dokumenter har et resumé, som kort forklarer, hvad undersøgelsen drejer sig om.
 • Forfatter (Author). Her kan man søge specifikt på en forfatters efternavn.
 • Indeksord (Keyword). Mange dokumenter har fået tilknyttet indeksord også kaldet MeSH termer (medical subject headings). Disse MeSH termer er nøgleord, som beskriver væsentlige temaer, der er behandlet i artiklen. Se under 'emneord'.
 • Al tekst (All text): Her søger man på samtlige dele af teksten i dokumentet.
 • Publikationstype (Publication type). Man kan fx søge specifikt efter randomiserede forsøg ved at indtaste 'Randomized Controlled Trial'.
 • Kilde (Source). Her kan man søge efter artikler, som er publiceret i et bestemt videnskabeligt tidsskrift ved at indtaste tidsskriftets navn, fx Lancet.
 • Identitetsnummer (DOI, Digital Object Identifier). Alle Cochrane-oversigter har et entydigt identifikationsnummer, som man kan søge efter.
 • ID nummer (Accession Number): Et registreringsnummer, som entydigt identificerer et dokument i Cochrane-biblioteket.
 • Trial Registry Number: Identifikationsnummer i forsøgsregister.
 • Cochrane Group: Her kan man søge på Cochrane reviewgrupper.
 • Cochrane Topic: Her kan man søge på emne.

Ved at klikke på + under rullemenuen til venstre kan man kombinere med flere søgeord. Man kan kombinere søgeordet med AND, OR eller NOT ved at vælge fra rullemenuen ude til venstre i søgefeltet. Der kan tilføjes op til 4 søgelinjer.

Ved at klikke på "Search limits" under søgefeltet til højre, kan man begrænse sin søgning ved fx at vælge en specifik database ('Content type'), dato for publicering ('Cochrane Library publication date') eller Cochrane reviewgruppe ('Cochrane group'). Bl.a. kan man vælge at søge på nye eller opdaterede artikler siden sidste udgave af biblioteket, og afgrænse tidsrummet ved at angive årstal. Klik på 'Apply limits" og derefter 'Run search'. Resultatet af søgningen vises.

For at se den ønskede oversigtsartikel, klikkes på titlen, hvorefter hele oversigtsartiklen vises. Man kan navigere rundt i hele dokumentet ved at klikke på overskrifterne ude til højre, fx 'Abstract'. 

Man har også mulighed for at tilføje sine søgelinjer til "Search Manager". Her kan erfarne brugere udføre komplekse søgninger ved hjælp af kombinationer fra MeSH. Se nedenstående.

Search Manager

Her kan man gennemføre mere komplekse søgninger ved at kombinere søgelinjer og gemte søgninger, indsætte søgelinjer samt tilføje søgeord.

For at søge på en sætning sættes denne i anførselstegn, fx " lung cancer".

Til højre for søgefeltet kan man klikke på 'S' for at rulle søgemenuen frem med de afgrænsningsmuligheder, der blev beskrevet under 'Search'. Man kan også klikke på MeSH for at tilføje MeSH begreber. Ved siden af MeSH-ikonet finder man  'Limits'. Hvis man klikker på denne, er det muligt at afgrænse sin søgning, som beskrevet under 'Search', ved at vælge fx specifik database (Content type), dato for publicering (Cochrane Library publication date) eller en Cochrane reviewgruppe (Cochrane Group).

Under det øverste søgefelt kan man gemme sin søgning ved at klikke på "Save this search". For at benytte denne funktion skal man være logget ind.

Medical Terms (MeSH)

Giver mulighed for at søge komplekse medicinske begreber uden at angive en lang liste af synonymer. MeSH søgning er emneordssøgning. Dele af Cochrane-bibliotekets artikler er indekseret efter emneord, såkaldte MeSH-termer. Det kan være en hjælp at benytte disse ved mere målrettede søgninger.

Når søgeordet indtastes, gives der automatisk et bud på, hvad man leder efter.

Ved siden af søgefeltet findes feltet 'Select subheadings/qualifiers'. Her kan man afgrænse søgningen yderligere til kun at inkludere det bestemte emne, man søger.

'Lookup' funktionen til højre for søgefeltet indeholder bl.a. en definition af begrebet 'Thesaurus Matches', hvor man finder det eksakte eller lignende begreber, der kunne have interesse samt 'Mesh Trees' med en opbygget hierarkisk træstruktur, der er inddelt i en række hovedgrupper, som hver især er inddelt i flere undergrupper. Yderst til højre vises en boks, der illustrerer resultatet af søgningen i de forskellige databaser. Her kan man både gemme sin søgning under 'Save this search' (dette kræver login) eller tilføje søgning i 'Add to search manager'. 

Ved at klikke på 'View Results' nederst til højre, vises resultaterne af søgningen.

Cochrane PICO search BETA

PICO search BETA er et nyt søgeredskab, der er tilgængeligt i Cochrane-biblioteket.

Med PICO search BETA kan man anvende de følgende PICO termer til at identificere relevante Cochrane-oversigter:

P: Population (patientgruppe)
I: Intervention (behandling)
C: Comparison (alternativ behandling)
O: Outcome (effektmål) 

Trunkering

Hvis man ønsker at søge på flere variationer af den samme ordstamme, kan man 'trunkere' ved at skrive '*' efter ordstammen. For eksempel vil 'hypertensi*' søge efter både 'hypertensive' og 'hypertension'. Man kan også søge på fraser fx 'liver carcin*', her vil der blive søgt på bl.a. 'liver carcinoma' og 'liver-carcinomectomy'. Endelig kan man skrive '*' midt i søgeordet fx 'bio*ty', her vil der bl.a. blive søgt på 'bioplasty', 'bioavailability', og 'biopsy'. Bindestreg i ord (fx 'evidence-based') opfattes som et mellemrum. Hvis man søger på fx 'evidence based', vil der blive søgt på både 'evidence based' og 'evidence-based'. Det er ikke nødvendigt at skrive 'evidence*'.

Udvidet søgning med flere ord

Man kan søge efter flere søgeord samtidig. Søgeord kan bindes sammen med 'AND', 'OR', 'NOT', 'NEXT' og 'NEAR'.

'AND', 'OR' og 'NOT' kan vælges i rullemenuerne efter man har tilføjet en ekstra søgerække på +tegnet. NEXT og NEAR skal skrives direkte ind i felterne.

AND

Ved at søge efter flere ord bundet sammen af 'AND' finder man alle dokumenter, som indeholder begge ord. Søger man fx 'aspirin and ulcer and stomach' vises de dokumenter, der indeholder alle tre ord.

Fordi sådanne søgninger er meget hyppige, er der indført en genvejsfunktion. Man behøver således ikke skrive 'AND' men kan nøjes med et mellemrum. Det vil sige, at 'aspirin ulcer stomach' søgeteknisk svarer til at søge på 'aspirin AND ulcer AND stomach'.

NB. Søger man ' "aspirin and ulcer and stomach" ' (med søgeordene afgrænset af gåseøjne) søger man efter dokumenter, hvor de tre ord kommer lige efter hinanden i den skrevne rækkefølge.

OR eller komma

Ved at søge efter flere ord bundet sammen af 'OR' finder man dokumenter, som indeholder et af de søgte ord. Søger man fx efter 'aspirin OR paracetamol' vises de dokumenter, der indeholder enten 'aspirin' eller 'paracetamol'.

Fordi denne måde at søge på er hyppig, er der indført en genvejsfunktion. Man behøver således ikke at skrive 'OR', men kan nøjes med et komma. Det vil sige, at 'aspirin, paracetamol' søgeteknisk svarer til at søge på 'aspirin OR paracetamol'.

NOT

Ved at søge efter flere ord bundet sammen af 'NOT' finder man de dokumenter, som indeholder det første af de søgte ord uden at indeholde det sidste. Fx finder 'ulcer not stomach' de dokumenter, der indeholder 'ulcer' uden samtidig at indeholde ordet 'stomach'.

NEXT

Ved at søge efter flere ord bundet sammen af 'NEXT' finder man dokumenter, hvor de søgte ord står ved siden af hinanden. Søger man fx efter 'caregiver next support', finder man de dokumenter, hvor 'caregiver' står ved siden af 'support'.

Søgeteknisk svarer dette til at søge på ' "caregiver support" ' (altså en frase afgrænset af gåseøjne).

NEAR OG NEAR/4

Ved at søge efter flere ord bundet sammen af 'NEAR' finder man dokumenter, hvor de søgte ord står i nærheden af hinanden. Søger man fx efter 'caregiver near support' finder man de dokumenter, hvor 'caregiver' og 'support' er inden for 6 ord fra hinanden. Hvis man fx skriver 'caregiver NEAR/4 support', finder man de dokumenter, hvor 'caregiver' og 'support' kun er inden for 4 ord fra hinanden.

Parenteser

Hvis man benytter sig af komplekse kombinationer af 'AND', 'OR', 'NOT', 'NEXT' og 'NEAR' og skriver disse direkte ind i søgefelterne, er det lettere at holde styr på sin søgning ved at bruge parenteser. Hvis man fx vil søge efter 'aspirin or ulcer and stomach', kan man skrive '(aspirin or ulcer) and stomach'.

Stopord

Visse ord er såkaldte stopord, dvs. ord, der ikke kan søges på. Det drejer sig om de fem søgetermer: and, or, not, next, eller near.

Ved søgninger hvor 'next' og 'near' funktionen benyttes, ignoreres stopordene. Det vil fx betyde, at når man søger efter to ord, der står ved siden af hinanden, vil søgemaskinen også registrere de dokumenter, hvor søgeordene er adskilt af et eller flere stopord.

Opdelte søgninger

Ved komplekse søgninger kan det være en stor hjælp at dele søgningen op i mindre dele. Hver enkelt søgning gemmes ved at klikke på 'Add to search manager' og benævnes med et nummer, fx #1, #2 og #3. De enkelte delsøgninger kan så kombineres til sidst, fx ved at skrive #1 AND #2 AND #3.

Gemte søgninger

Man kan gemme sin søgestrategi (dvs. en særlig kombination af søgeord og kommandoer) under 'Save search" under 'Add to search manager'. Søgestrategien kan så benyttes igen næste gang Cochrane-biblioteket udkommer for at se, om der er kommet nye relevante artikler, samt hvis man ønsker besked om nytilkomne data, der matcher ens søgning. Man skal dog være logget ind for at benytte denne funktion.

Emneord

En del artikler i databaserne er indekseret, dvs. at der er knyttet særlige standardiserede emneord til artiklerne. Ved at søge på disse emneord finder man ofte flere artikler.

Emneordene kan ses ved at klikke på Medical terms (MESH). En indføring i emneordssøgning går ud over rammerne for denne korte vejledning, men en beskrivelse findes under 'Search help'.

Hjælp andre steder

En mere udførlig beskrivelse af søgefunktionerne findes i Cochrane-bibliotekets hjælpefunktion 'Cochrane Library Training', som findes under 'Help'.

Universitetsbibliotekerne tilbyder også vejledning i, hvordan man foretager søgninger i Cochrane-biblioteket.