Sådan finder man rundt i Cochrane-biblioteket

Cochrane-bibliotekets forside er opdelt i to hovedsektioner, hvor man i venstre sektion kan læse særligt fremhævede oversigtsartikler (Highlighted Reviews) og ledere (Editorials). Derudover er der en særlig samling af oversigtsartikler (Special Collections), der dokumenterer evidensen på et særligt sundhedsområde.

I højre sektion kan man læse interessante oversigtsartikler og en aktuel leder. Derudover kan man lære at udarbejde en oversigtsartikel ved hjælp af interaktiv læring. Endvidere findes en introduktion til Cochrane PICO search, som er et godt redskab til at afgrænse søgning ved hjælp af søgetermer.

Øverst til højre findes et søgefelt, og herunder er der yderligere et link til avanceret søgning (Advanced Search). Her er det praktisk at udføre søgninger med flere søgeord samtidig. Se afsnittet 'Sådan søger man i Cochrane-biblioteket?'.

Nedenunder finder man en menubjælke med følgende valgmuligheder:

Under de enkelte overskrifter findes en rullemenu.

I rullemenuen under 'Cochrane reviews' findes følgende link:

 • Search reviews (CDSR): Her er der mulighed for at afgrænse søgningen i Cochrane Database of Systematic Reviews ved at vælge dato (Date), opdateringsstatus (Update Status), status, ny søgning/ændret konklusion (Status, New Search/Changed Conclusions), sprog (Language), type af oversigtsartikel (Type) og emne (Topic). Se afsnittet 'Sådan søger man i Cochrane-biblioteket?'.
 • Browse reviews: Her kan man søge i databasen Cochrane Database of Systematic Reviews ved at klikke på et af de emner eller søgeord, der er anført (Browse by topic) eller søge på en specifik reviewgruppe (Browse by cochrane review group) ved at klikke på navnet og få en oversigt over reviewgruppens oversigtsartikler.
 • Issues: Her kan man søge på alle årgange og numre.
 • Editorials: Her kan man læse diverse ledere.
 • Special collections: Her finder man udvalgte oversigtsartikler og andre eksterne kilder, der dokumenterer evidensen på et særligt sundhedsområde.
 • Supplements: Her får man adgang til en pdf-version af resuméer fra de afholdte Cochrane kollokvier. Resuméerne er publiceret som supplement til Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR). Man får også adgang til publikationen 'Cochrane Methods', der rapporterer om den metodologiske udvikling og andre emner inden for Cochrane.
 • About the CDSR: Her kan man læse mere om Cochrane Database of Systematic Reviews.

I rullemenuen under 'Trials' findes følgende link:

 • Search trials (CENTRAL): Her er det muligt at søge på studier i databasen Central Register of Controlled Trials. Man kan afgrænse søgningen ved fx at vælge år (Year), dato (Date) og kilde (Source), og her kommer man direkte til avanceret søgning (se afsnittet 'Sådan søger man i Cochrane-biblioteket?').
 • About Central: Her kan man læse om databasen The Cochrane Central Register of Controlled Trials.

I rullemenuen under 'Clinical Answers' findes følgende link:

 • Browse Clinical Answers: Her kan man finde evidensbaserede svar på kliniske spørgsmål. Det er også muligt at lave en afgrænset søgning ved fx at vælge en dato (Date) og emne (Topics).
 • About Clinical Answers: Her kan man læse mere om Clinical Answers.

I rullemenuen under 'About' findes følgende link:

 • About the Cochrane Library: Her får man en kort præsentation af Cochrane-biblioteket.
 • About Cochrane: Her findes en kort beskrivelse af Cochrane-samarbejdet.
 • About Cochrane Reviews: Her kan man læse, hvad en systematisk oversigtsartikel er.
 • Information for authors: Her findes relevante informationer om oversigtsartikler, protokoller, ledere m.v.
 • What's new: Her kan man læse nyt om Cochrane-biblioteket og se opdateringer.

I rullemenuen under 'Help' findes følgende link:

 • Cochrane Library Training: Her kan man blandt andet få adgang til træningsvideoer, brugervejledninger og online kurser.
 • Access options: Her findes oplysninger om, hvordan man får adgang til Cochrane-biblioteket.
 • Permissions and reprints: Her er reglerne for blandt andet brug af logo og andet materiale fra Cochrane-biblioteket beskrevet.
 • Media information: Kontaktoplysninger for journalister m.v.
 • Contact us: Her findes kontaktoplysninger i tilfælde af tekniske problemer, redaktionelle forespørgsler eller spørgsmål til, hvordan man får adgang.
 • Terms and conditions: Her kan man læse betingelserne for brug af Cochrane-biblioteket.
 • Known issues: E-mail advarsler om diverse fejl.

Herefter kommer en ny menubjælke med følgende tre valgmuligheder:

 • Highlighted reviews: Særligt fremhævede oversigtsartikler.
 • Editorials: Her har man mulighed for at læse alle ledere, de nyeste står øverst.
 • Special Collections: Udvalgte oversigtsartikler og andre eksterne kilder, der dokumenterer evidens på et særligt sundhedsområde.

Det er også muligt at søge på emne 'Browse by topic' eller på Cochrane reviewgruppe 'Browse by Cochrane Review Group' i Cochrane Database of Systematic Reviews.

I højre side af skærmbilledet kan man klikke på 'read the special collection' eller 'Read the Editorial' og læse udvalgte oversigtsartikler og diverse ledere. Se også under 'Cochrane Reviews' i bjælken øverst på siden.

Nederst på siden kan man finde oplysninger om, hvordan man kan blive en del af Cochrane, få en oversigt over publikationer m.v.