Om Cochrane

Cochrane er et uafhængigt, internationalt netværk af forskere, læger, patienter, administratorer og andre med interesse for sundhed. Vores netværk, har medlemmer  i mere end 130 lande, der samarbejder om at udarbejde pålidelige, systematiske reviews over gavnlige og skadelige virkninger af  sundhedsfaglige behandlinger. Vores systematiske reviews er ikke finansieret af den medico-tekniske industri eller andre med en kommerciel interesse i resultaterne. Cochrane reviews anses som international guldstandard for kvalitet og pålidelige data. Mange frivillige i Cochrane er blandt verdens førende inden for deres felt, og vores grupper er placeret på nogle af verdens mest respekterede akademiske og medicinske institutioner.

Vores frivillige bidragsydere er tilknyttet Cochrane gennem Cochrane-grupper, sundhedsfaglige reviewgrupper, tematiske netværk, metodegrupper, og nationale centre. Der er ikke et bestemt sted eller kontor, der er 'Cochrane'. Hver gruppe er en "mini-organisation" med egen finansiering, hjemmeside og arbejdsområde.

Vores globale netværk arbejder sammen for at nå vores strategiske mål og er normalt tilknyttet en eller flere Cochrane-grupper baseret på deres interesser, ekspertise og/eller geografiske placering.