Invitation til Phd forsvar ved Camilla Hansen Nejstgaard: Interessekonflikter i klinisk forskning

Ph.d. titel: interessekonflikter i klinisk forskning

Camilla Hansen Nejstgaard forsvarer sin ph.d.- afhandling der beskriver og analyserer den potentielle påvirkning som interessekonflikter måtte have på resultater, konklusioner og anbefalinger i udvalgte typer af klinisk forskning. Klinisk forskning (eksempelvis randomiserede forsøg og systematiske oversigter) har stor indflydelse på patientbehandlingen. Det er derfor essentielt, at kliniske forskningsstudier er troværdige. Klinisk forskning er ofte finansieret af kommercielle virksomheder eller udarbejdet af forfattere, der har finansielle relationer til enkelte virksomheder. Sådan relationer skaber interessekonflikter. Der er en vedvarende debat omkring hvorvidt interessekonflikter påvirker klinisk forskning og dermed også patientbehandlingen.

Afhandlingen er baseret på tre substudier, der fokuserer på 1) systematiske oversigter, 2) ikke-primær forskning, som kliniske retningslinjer, rapporter fra rådgivende udvalg, kronikker og ikke-systematiske oversigter og 3) randomiserede forsøg.

Ph.d.-forsvaret finder sted den 17. september kl. 14-16 (CET) i lokale 25.111 på J.B Winsløws Vej, 5000 Odense. Man har også mulighed for at deltage via Zoom på dette link: https://syddanskuni.zoom.us/j/62957380851

Læs Camillas interview om Cochranes systematisk review om økonomiske og ikke-økonomiske interessekonflikter i kliniske retningslinjer, rapporter fra rådgivende udvalg, udtalelser og ikke-systematiske oversigter som en del af hendes ph.d.-afhandling. Du kan også finde dette Cochrane systematisk review, der undersøger økonomiske interessekonflikter i systematiske anmeldelser.