Hvad indeholder Cochrane-biblioteket?

En søgevejledning finder man ikke i denne sektion, men i: Sådan søger man i Cochrane-biblioteket. For at få det fulde udbytte af søgevejledningen anbefaler vi dog, at man først læser de følgende sider.

Om Cochrane-biblioteket

Cochrane-biblioteket består af en samling af databaser, der indeholder forskellige typer af uafhængig evidens af høj kvalitet relevant for sundhedspersonale.

De to hoveddatabaser indeholder artikler om behandlingseffekter og er ofte de mest interessante for patienter, pårørende og læger:

  • The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane-databasen over systematiske oversigtsartikler).
  • The Cochrane Central Register of Controlled Trials (Det centrale Cochrane register over kontrollerede forsøg).

Derudover indeholder Cochrane-biblioteket databasen:

  • Cochrane Clinical Answers (database med evidensbaserede svar)

og featured content:

  • Special collections (særlig samling af oversigtsartikler om specifikt sundhedsemne)
  • Systematic Reviews from Epistemonikos (database over systematiske oversigtsartikler)

Biblioteket indeholder også en række hjælpefunktioner, som findes i menubjælken under 'Help'. Under 'Cochrane Library Training' kan man blandt andet få adgang til træningsvideoer, brugervejledninger og webinars.

Cochrane-biblioteket publiceres hver måned med nye artikler og data.

Cochrane-biblioteket er på engelsk. Denne vejledning er rettet mod dansksprogede brugere, men et vist kendskab til engelsk er nødvendigt for at kunne benytte biblioteket.