Hvad er Cochrane?

Cochrane startede i 1993. Det er opkaldt efter den britiske læge og forsker Archibald Cochrane (1909-1988).

Informationer om virkninger af behandlinger og forebyggelse i sundhedsvæsenet er af varierende lødighed. For at patienter, læger og andre beslutningstagere kan tage kvalificeret stilling til fordele og ulemper ved en behandling, kræves et overblik over den bedste forskning. Archibald Cochrane efterlyste en sådan systematisk opsummering af alle velgennemførte kliniske forsøg.

Cochrane er et uafhængigt, videnskabeligt netværk. Forskere i Cochrane udarbejder systematiske oversigter, såkaldte Cochrane-oversigter (på engelsk ’Cochrane Reviews’).

Hver oversigt er baseret på en grundig søgning efter relevante kliniske forsøg, en kvalitetsvurdering af de enkelte forsøg og en opsummering af resultaterne. Oversigterne opdateres løbende og offentliggøres elektronisk i Cochrane-biblioteket.

De forskellige grupper i Cochrane søger selv midler til deres aktiviteter og er typisk finansierede af fonde og offentlige midler.

Cochrane har 11.000 medlemmer og over 68.000 frivillige fra mere end 130 lande, bl.a. forskere, læger, patienter og andre interesserede.

Læs mere om Cochrane-samarbejdet på www.cochrane.org.