Andre hjemmesider

Cochrane

www.cochrane.org Cochrane-samarbejdets internationale hjemmeside
www.cochrane.dk Cochrane Danmark
consumers.cochrane.org Forbrugerhjemmesiden indenfor Cochrane-samarbejdet

Universitetsbiblioteker med vejledning i søgning i Cochrane-biblioteket:

https://kub.ku.dk/biblioteker/nord/ Københavns Universitetsbibliotek Nord vejleder studerende og læger i forbindelse med opgaver, systematiske reviews, ph.d. afhandlinger m.v., hvor der skal laves systematiske litteratursøgninger.
https://www.sdu.dk/da/Bibliotek.aspx Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder undervisning i søgninger i Cochrane-biblioteket.
https://library.au.dk/biblioteker/sundhedsvidenskab/ AU Library, Sundhedsvidenskab, Århus Universitet. Vejledning indgår som en del af de kurser, der udbydes til ansatte/studerende.

Udvalgte andre offentligt tilgængelige medicinske databaser

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed Fri adgang til PubMed, som er en udvidet udgave af MEDLINE. MEDLINE er en stor generel database over medicinske forskningsartikler. Adgangen formidles af National Library of Medicine (et offentligt amerikansk bibliotek over medicinsk litteratur)

Udvalgte engelsksprogede guider til Cochrane-biblioteket

University Of York NHS Centre for Reviews and Dissemination (offentlig engelsk forsknings- og informationsenhed).